ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ :

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 6

โทรสาร 0-2561-2738 (คณะสังคมศาสตร์)

โทรสาร 0-2561-3480 ต่อ 6 (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

Facebook : Soc-Anth@KU

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact :

Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University

50 Ngam Wong Wan Road, Lat Yao Sub-district, Chatuchak district, Bangkok 10900

Tel. 0-2561-3480, 0-2561-3484 ext. 6

Fax. 0-2561-2738 (Faculty of Social Sciences)

Fax. 0-2561-3480 ext. 6 (Department of Sociology and Anthropology)

Facebook : Soc-Anth@KU

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Map & Direction :

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท