แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 11 มกราคม 2561 เขียนโดย Admin Soc 915
ขอเชิญร่วมงาน สัง-มาเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การศึกษากับอนาคตสังคมไทย: มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม” 29 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 735
ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 1184
เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ" 23 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 1148

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท