logo th

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 162
เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ" 23 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 144
รับสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 31 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Admin Soc 729
เสวนาโต๊ะกลม "ลูกเทพ ลูกใคร ปรากฏการณ์อะไรในสังคม" 02 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Admin Soc 684
โครงการบริการวิชาการ “1 ช่วย 9” 16 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Admin Soc 473
อ.ดร.ธีราพร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 11 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Admin Soc 791
สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ได้รับรางวัลงานประกันคุณภาพการศึกษา 11 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Admin Soc 447
งานเสวนา ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีเหมืองแร่ทองคำ :มีเงินเรียก 'น้อง' มี (เหมือง) ทอง เรียก 'หายนะ' 23 กันยายน 2558 เขียนโดย อ.ชลิตา บัณฑุวงศ์ 416
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "มานุษยวิทยากับการศึกษาอำนาจ" 23 กันยายน 2558 เขียนโดย อ.ชลิตา บัณฑุวงศ์ 648
ขอเชิญร่วมเข้าชมนิทรรศการ - Open House at KU Library and Hall of KU History 31 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย ภาควิชา ฯ 452

Interest Links

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ku
aca
forest

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท