แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ร่วมเสวนาในเวที LGBTQI Sunset Outdoor 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 329
งานสัมมนาวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561"THE MIST(2.5) AGES"หมอกจางๆหรือควัน ร่วมกันหาความชัดเจนในสังคม ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 799
ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการบนบานในรายการ "ข้านิยม" 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 699
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย Admin Soc 711
ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 11 มกราคม 2561 เขียนโดย Admin Soc 1371
ขอเชิญร่วมงาน สัง-มาเสวนา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การศึกษากับอนาคตสังคมไทย: มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม” 29 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 1120
ขอเชิญนิสิตและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Thailand 4.0 กับมิติทางสังคม วัฒนธรรม และผู้คน” 26 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 1712
เชิญร่วมฟังการสัมมนาเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนิสิตปีสุดท้าย "เวลาเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป เราจะอยู่อย่างไร สัง-มา หาคำตอบ" 23 เมษายน 2560 เขียนโดย Admin Soc 1655

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท