การบรรยายพิเศษ เรื่อง Gender Equalita in Islamic Countries: A Case Study of Turky"

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Gender Equalita in Islamic Countries: A Case Study of Turky" จาก Professor Dr.Ayse Gunes - Ayata นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพและสตรีศึกษาจากตุรกี วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14-17.00 น.ณ ห้องประชุม 501 ตึก 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S 96411653

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท