ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการบนบานในรายการ "ข้านิยม"

"ความเชื่อพิธีบนบาน" รายการข้านิยม 9 มีนาคม 2562 MCOT

Screenshot 2019 03 14 10 14 35 94

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการบนบานในรายการ "ข้านิยม" ออกอากาศทางช่อง MCOT Family วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท