งานสัมมนาวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561"THE MIST(2.5) AGES"หมอกจางๆหรือควัน ร่วมกันหาความชัดเจนในสังคม ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 และนิสิตโครงการคู่ขนานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-วนศาสตร์ชุมชน ชั้นปีที่ 5 ในหัวข้อ "THE MIST(2.5) AGES"หมอกจางๆหรือควัน ร่วมกันหาความชัดเจนในสังคม ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562

ภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของ
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา เเละ
นิสิตหลักสูตรคู่ขนานวนศาสตร์ชุมชน-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเสวนาทางวิชาการ ห้วข้อ "คนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมทางการเมือง"
 
56560668 2163773087071422 5945096600161353728 n
 
58379440 2184159398366124 6433804152630935552 n
58381405 2186851334763597 4127574836878770176 n
 
58382239 2186851228096941 8329388209238704128 n
 
58570798 2186851431430254 8951126334977867776 n
 
58691942 2186851308096933 1474368895832817664 n

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท