ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ร่วมเสวนาในเวที LGBTQI Sunset Outdoor

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ร่วมเสวนาในเวที LGBTQI Sunset Outdoor ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ในฐานะนักวิชาการที่มีความสนใจในประเด็นด้าน LGBT

1173382

1173373

1173374

1173383

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท