logo th

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
6 ตุลา ผ่านความทรงจำของชาวเกษตรศาสตร์ 23 ตุลาคม 2559 เขียนโดย อ.ชลิตา บัณฑุวงศ์ 335
อบรมการใช้สื่อดิจิติอลในการนำเสนองานทางสังคมวิทยา 22 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Admin Soc 725
บรรยายพิเศษ หัวข้อ "มานุษยวิทยากับการศึกษาอำนาจ" 23 กันยายน 2558 เขียนโดย อ.ชลิตา บัณฑุวงศ์ 650
โครงการฝึกวิจัยภาคสนาม ปริญญาตรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 25 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ภาควิชา ฯ 436
กิจกรรมวันคืนสู่เหย้า เราชาวสังคมวิทยาฯ 25 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ภาควิชา ฯ 514
นิสิตปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2552 25 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ภาควิชา ฯ 737
โครงการฝึกวิจัยภาคสนาม ปริญญาตรี ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 25 สิงหาคม 2558 เขียนโดย ภาควิชา ฯ 375

Interest Links

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ku
aca
forest

Events

Academics

fac pic

หลักสูตรประจำภาควิชา ประกอบด้วย

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท